Praktijk Levenskracht

 Healing

 

Harmonie tussen lichaam, ziel en geest

Werken met energie wordt healen of helen genoemd. Elk mens leeft in een energieveld en is zelf ook een energieveld. Uitgangspunt bij healing is een holistische benadering. Dit houdt in dat lichaam, ziel en geest elkaar beënvloeden.

Een healing richt zich op het in balans brengen van de energie in de hele mens. Soms ontstaat er rust of voelt men zich na afloop juist heel energiek. Ook kunnen er allerlei inzichten ontstaan. De uitkomst verschilt per mens en per keer. Healing kan heel goed reguliere behandelingen ondersteunen.

Energie? Onzin of misschien toch niet?!

Iedereen kan iets van energie voelen b.v. als men een kamer binnenkomt waar net ruzie is geweest. Ook al doen de aanwezigen alsof alles pais en vree is, men voelt toch dat het niet lekker zit. Anderzijds kan het in de nabijheid van sommige mensen of op bepaalde plekken heel plezierig aanvoelen. Dit heeft allemaal met energie te maken.

Voor wie?

Gebeurtenissen in het leven kunnen verstoringen geven in het energiepatroon. Dit kan tot allerlei klachten leiden: fysiek, emotioneel en/of negatieve gedachtepatronen zoals bijvoorbeeld:
- spierspanning,
- hoofdpijn,
- (faal)angst(en),
- weinig zelfvertrouwen,
- zwaarmoedigheid,
- vermoeidheid,
- burn-out,
- slaapproblemen,
- concentratieverlies,
- snel geprikkeld zijn,
- stress,
- gejaagdheid,
- eenzaamheidsgevoelens.

Effecten

Blokkades kunnen met behulp van healing worden opgeheven. Het eigen energiesysteem komt meer in balans. Harmonie tussen lichaam, ziel en geest kan opnieuw ontstaan. Het zelfgenezend vermogen van de cliënt wordt hierdoor eveneens geactiveerd. Bij fysieke klachten dient men ook een arts te raadplegen.

Praktisch

Totale sessie duurt een uur. De behandeling vindt gekleed plaats en gebeurt meestal zittend. Met mijn handen tast ik op een kleine afstand van het lichaam de energiestroom van de cliënt af. Waar nodig voeg ik door afstemming, aandacht en intuïtie energie toe of haal waar een teveel gevoeld wordt energie weg.

Nog belangrijker vind ik het dat mensen leren hoe ze zelf beter hun energie kunnen reguleren. Daarvoor zijn verschillende ingangen mogelijk, afhankelijk van de persoon.

Kosten

€ 50 per uur.


Itie Postma volgde een training om mensen te kunnen begeleiden bij transpersoonlijke (spirituele) veranderingsprocessen. Zij deed dit bij de VGP (Vereniging Genezing vanuit Psychosofia). De beroepsopleiding Spirituele Begeleiding rondde zij in 1998 met goed gevolg af. Het dagelijkse leven ziet zij als een steeds doorgaande opleiding.